سال رونق تولید
Logo
یکشنبه, 27 شهریور 1390 04:22

غار مرخرل

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
اين غار در دامنه کوه بيستون، در فاصله پانصد متري از خانه هاي‎ ‎مسکوني قرار دارد. اين غار با طول بيست و هفت متر بردشت بيستون مشرف است. در سال‎ 1965 ‎م اين غار توسط فيليپ اسميت مورد حفاري قرار گرفت. آثار به دست آمده از اين‎ ‎غار به ترتيب قدمت عبارتند از‎:
- ‎تراشنده ها و تيغه هاي ضخيم دوره ميان‎ ‎پارينه جديد (چهل هزار سال پيش‎).
- ‎قلم هاي حکاکي، تراشنده ها و تيغه هاي‎ ‎کول دار دوره زيرين پارينه سنگي جديد‎.
- ‎ريز تيغه مربوط به دوره فرا پارينه‎ ‎سنگي‎.
‎آثار بالاي اين لايه معرف دوران هاي نو سنگي بدون سفال و نو سنگي با‎ ‎سفال بود. آثار دوره نو سنگي با سفال، شامل سفال خشن با خميره مايه کاه خرد شده است‎ ‎که به سفال پوک شهرت دارد‎.
‎از پنجاه و شش نمونه استخوان حيوان به دست آمده‎ ‎از اين غار، دويست و چهل عدد متعلق به بز و گوسفند بود. اين امر نشان مي دهد زاگرس‎ ‎مرکزي يکي از مراکز اوليه اهلي شدن اين دو حيوان بوده است. جديدترين آثار مکشوفه از‎ ‎غار مرخول متعلق به دوره ساساني است‎.
خواندن 1564 دفعه