سال رونق تولید
Logo
یکشنبه, 27 شهریور 1390 04:25

غار مردودر

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
اين غار دردامنه کوه بيستون و در قسمت شمال شرقي غار‎ ‎شکارچيان قرار دارد. اين غار بيست متر عمق و در حود يک صد و هفتاد متر مربع وسعت‎ ‎دارد. ارتفاع سقف غار نيز بين يک تا سه متر است. غار مردودر داراي دو دهان هاست‏‎. ‎دهانه اصلي در جهت جنوب – جنوب غربي، مشرف بر دره اي پر شيب و کم عرض است و به‎ ‎پرتگاهي منتهي مي شود. دهانه ديگر غار در جهت شرق – جنوب شرقي، مشرف به راهي است که‎ ‎به غارهاي مرآفتاب و مرتاريک منتهي مي شود‏‎.

‎ابزارهاي شناسايي شده از اين غار‎ ‎عبارتند از: ابزارهاي روتوش شده، سنگ مادر، خراشنده هاي جانبي و خراشنده هاي‎ ‎متقارب، تراشنده هاي کنگره دار، تراشنده هاي دندانه دار و سوراخ کننده ها، ابزارهاي‎ ‎به دست آمده از اين غار مربوط به دوره موستري و زارزي است‎.
خواندن 1418 دفعه