سال جهش تولید
Logo
چهارشنبه, 16 شهریور 1390 05:04

پیشینه اتاق

این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان كرمانشاه كه تا حوالي دهه يكهزارو سيصدو بيست(1320خ) خورشيدي بنا به مندرجات صورتجلسه هاي هفتگي اتاق كرمانشاه و مدارك موجود با عنوان اتاق تجارت شناخته مي شده است اولين جلسه رسمي خود را بنا به دعوت حكومت وقت كرمانشاهان و با حضور نماينده اداره كل تجارت كشور در روز يكشنبه 16 آبان 1310خ تشكيل داده است. و اما پيش از آن نيز موجوديت داشته و تاريخ تشكيل آن به سال 1305 معطوف است در حاليكه باز هم معمرين گواهي داده اند اتاق تجارت نه با اين عنوان بلكه با عنوان خاص هيئت تجار كرمانشاه و با حضور و شركت بزرگان كرمانشاهي در صحنه اقتصادي منطقه و كشور فعال بوده و پل ارتباطي خاصي ما بين كشورها ي همسايه ايران به عراق با مركز كشور بوده است.

آنچه محرز است اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمانشاه با پيشينه اي 80 ساله جاي پاي خود را در تاريخ اين ديار به يادگار باقي گذاشته است.و اما آنچه قابل تعمق است، اين كه در تاريخ معاصر ايران كه مبدا آن مي تواند سال پايتخت قرار داده شدن تهران به سال 1210 هجري قمري و در زمان آقا محمد خان قاجار تلقي گردد و بعد از يك دوره ركود تجارت نسبتاً طولاني كه در مبادله تجارت كالاي شرق ، شرق دور و كشور ايران با شرق ميانه به جهت عدم وجود امنيت در طرق و شوارع و شهرهاي محل عبور كاروانهاي تجاري و بازرگاني ايجاد گرديده بود . غرب كشور كه به جهت قرب همجواري با گستره ي امپراتوري عظيم عثماني در مواقع بحراني و ضعف دچار آسيب پذيري بيشتري مي گرديد و از حيز انتفاع خارج شده بود در زمان سلطنت فتحعلي شاه قاجار و انتصاب شاهزاده محمدعلي ميرزاي دولتشاه به حكومت كرمانشاهان و ممالك ثلث و سرحددارعراقين به واسطه ي شايستگي و لياقت دولتشاه ، توانست بار ديگر در صحنه هاي تجارت جهاني ، باب مناسبات تجاري و اقتصادي نويني را بازگشايي كرده و كرمانشاه را به مركز مبادله كالا و انبار تجارت عراق و بمبئي و روسيه تبديل كند به نحوي كه وجود خاندانهايي از مردمان عرب مهاجر از بغداد با عنوان خاندان وكيل الدوله و خاندان سادات تجار بغدادي از زمان دولتشاه باب تجارت گسترده اي را افتتاح و بنا به آنچه در كتاب زندگان عرصه عشق آمده است مضاف بر وجود امنيت در منطقه غرب كشور جهت سرمايه گذاري تجار و بازرگانان، آب و هواي معتدل ، سرسبزي و خرمي و نعمت فراوان ، مردم با صفا و ميهمان پذير و غريب نواز و گشاده روي كرمانشاه مزيد بر علل گرديده تا تجار عرب و بغدادي به رغبت تمام كشتي سرمايه و تجارت خود را به ساحل آرام و محيط عدل و انصاف كرمانشاهيان بكشانند ،از اين روي سيد اسماعيل تاجر عرب بغدادي بنا به امتيازاتي كه در كرمانشاه و در عصر و زمان مورد بحث وجود داشته است به اتفاق چهار تن از پسران خود به كرمانشاه ورود كرده بساط بازرگاني گسترده اي را در ديار بيستون گسترانيد، تا جايي كه به زودي دايره تجارت اين خاندان از بغداد كه در آن زمان از مراكز مهم تجارتي اروپا و مشرق بود تا همدان كه انبار مهم كالاهاي روسيه محسوب مي گرديد گسترده شد و تمام افراد و كسان آن خاندان به امر تجارت اشتغال ورزيده و به تدريج صاحب املاك و اموال فراوان و ثروت به سزا شدند ، بزرگان اين خاندان هريك در رشته ي تجارت سرشناس و با تجارتخانه هاي عمده داخل و خارج ارتباط داشته و داراي اعتبارات كلان بوده اند و همچنين پيوندهاي سببي خاندانهاي مهاجر چون وكيل الدوله هاي عرب بغدادي با خاندانهاي علم و تقوي ، آل آقا و وجود بارز مرحوم حاج محمد حسن كمپاني وكيل الدوله دوم، حلقه ارتباطي تنگاتنگ گسترده اي را در تجارت غرب موجب شد و از اين روي حاج سيد مهدي عرب و پدرش آقا سيد هادي و آقا سيد محمد علي در سراي گمرك كرمانشاه تجارت عمده كالاي بمبئي و بغداد را راه اندازي كرده و دامنه ي نفوذ بازرگاني برادران تا همدان نيز كشيده شد.

اتاق بازرگانی کرمانشاه  خط مشی کیفیت   

شماره سند :                    MA-DO-01A             

تاریخ و وضعیت بازنگری : دوم – 1/5/91
     

مدیریت و پرسنل اتاق بازرگانی کرمانشاه به عنوان ارائه دهنده خدمات کارت بازرگانی، برآنیم با اعتقاد به برقراری نظام کیفیت و رعایت الزامات سری استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001:2008) و رضایتمندی مشتری (ISO10002:2004) در جهت استقرار و حفظ نظام مدیریت نوین، خط مشی ذیل را بر پایه ارتقاء سطح رضایتمندی مشتری و ارائه خدمات منطبق، سرلوحه کار خود قرار دهیم :
1- افزایش رضایت مشتری
2- بهبود مستمر سازمان
3- تحویل به موقع خدمات و کاهش زمان¬های تاخیر
4- ارتقاء سطح علمی پرسنل از طریق آموزش
5- پاسخگویی منطقی به شکایات و نظرات رسیده احتمالی

از کلیه پرسنل انتظار می رود تا با درک کامل این خط مشی آن را در تمامی فعالیتهای خویش بکار برده و در دستیابی به آن ما را یاری نمایند.

رياست اتاق - کیوان کاشفی

خواندن 28077 دفعه