EN   AR
شنبه, 28 تیر 1399 11:01

اطلاعیه مهم

بر اساس اعلام بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که قصد دارند تعهدات ارزی خود را با استفاده از پروانه صادراتی و با روش واردات در مقابل صادرات ایفا نمایند، تا تاریخ 7 مرداد 99 امکان‌پذیر گردیده است.
همچنین وارد کنندگانی که در نوبت تخصیص ارز بوده‌اند می‌توانند نسبت به واردات کالاهای مورد نظر یا ترخیص کالاهای خود از گمرکات اقدام نمایند.
بر اساس اعلام مراجع رسمی این آخرین مهلت برای رفع تعهدات ارزی است. مقتضی است پس از اقدام، نتیجه را جهت اعلام به مراجع ذیربط و بارگذاری به این اتاق به صورت مکتوب اعلام فرمایید.

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کرمانشاه

خواندن 774 دفعه