EN   AR
شنبه, 11 بهمن 1399 10:47

سیاست های انقباضی و بن بست تجارت

متاسفانه سیاست هایی که تا امروز در مسیر تجارت خارجی کشور توسط بانک مرکزی اعمال شده سیاست هایی است که انتهای این مسیر را به بن بست خواهد رساند. بنابراین ضروری است که تحولی بسیار اساسی در این سیاست ها به وجود بیاید تا تجارت خارجی کشور با اندکی تغییر مثبت و رو به رشد و امید مواجه شود.
صدور بخشنامه های خلق الساعه و کارشناسی نشده توسط این نهاد سیاست گذار موجب بلاتکلیفی بزرگ صادرکنندگان و فعالان تجاری شده است. این موضوع موجب می شود که صادرکننده عملا نتواند برای آینده فعالیت خود برنامه ریزی داشته باشد. بلاتکلیفی چالشی است که صادرکننده در میان‌مدت و بلند مدت از نزدیک لمس کرده و گرفتار آن بوده است. بلاتکلیفی موجب ضربه اساسی به تجارت کشور و ایجاد وضعیت کنونی در این عرصه شده است. البته گفتنی است که دلسردی صادرکنندگان نسبت به امر تجارت نیز از همین موضوع نشات می گیرد. اگر امروزه ادعا کنیم که به دلیل سیاست های اشتباه بانک مرکزی تجارت و صادرات کشور به قهقرا رفته است ادعایی واهی نخواهد بود. در کمال تاسف باید اذعان داشت که در صورت ادامه دار بودن این گونه سیاست ها آینده و افق روشنی در انتظار تجارت کشور نیست. سیاست های انقباضی بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز صادراتی یکی از مواردی است که عرصه را به شدت برای صادرکنندگان محدود کرده است. بانک مرکزی باید شرایط فعالیت آزاد فعالان تجاری را فراهم کند تا از این طریق بازار توسط فعالان اقتصادی و تجاری تنظیم شود نه اقتصاد دستوری.
بانک مرکزی در راستای ترسیم افق های روشن در تجارت و اقتصاد کشور، همچنین تامین معیشت مردم باید با صادرکنندگان نخبه و فعال که نسبت به تمام زوایای آشکار و پنهان صادرات آشنایی دارند تعامل کند و از تجربیات آن ها استفاده کند.

خواندن 158 دفعه