EN   AR
یکشنبه, 21 شهریور 1400 12:23

پنج مصوبه دستاورد هفتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

هفتاد و یکمین جلسه گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه روز چهارشنبه ۱۷ شهریور به ریاست استاندار و با حضور رئیس اتاق، تعدادی از مسئولین و فعالان اقتصادی کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه دو دستور کار اصلی مطرح شد که مشکلات داروخانه‌های کرمانشاه با شهرداری یکی از این موارد و مسائل و مشکلات بخش صنعت مورد دیگر بود.

خروجی این مباحث پنج مصوبه استانی در دو بخش مسکن و مشکلات داروخانه‌ها بود.

مقرر شد معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه با برگزاری جلسه ایی با شهرداری، شورای شهر و انجمن داروسازان نسبت به بررسی تعرفه های موجود و نسبت به تعدیل و بررسی اعتراض انجمن اقدام کند که مصوبه این جلسه در حکم مصوبه شورا بوده و در جلسه آتی شورا مطرح شود.

مصوبه دوم آن بود که اتاق بازرگانی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال و سازمان مدیریت و انجمن داروسازان راه های برخورداری داروخانه ها از کمک های فنی اعتباری را بررسی و نتیجه را در جلسه آتی شورا مطرح کند.

سومین مصوبه مربوط به بخش مسکن بود که در قالب آن تاکید شد به جهت بهره برداری از نظر نمایندگان بخش خصوصی حضور نماینده بخش خصوصی ( انجمن ساختمان) در جلسات شورای مسکن استان، شورای فنی استان، کمیسیون ماده 5، شورای عالی شهرسازی و طرح های توسعه شهری، کمیسیون برنامه ریزی و امور زیر بنایی استان بصورت مستمر انجام و انجمن ساختمان موظف است با جمع بندی نظرات بخش خصوصی پیشنهادات لازم را ارائه کند.

در مصوبه چهارم نیز باید مسکن و شهرسازی و مشاور طرح تفصیلی شهر کرمانشاه از نمایندگان بخش خصوصی( انجمن ساختمان استان) در تنظیم طرح تفصیلی دعوت به عمل آورده و نظرات بخش خصوصی در این موضوع لحاظ شود.

مصوبه پایانی نیز اینگونه بود که تا تهیه و تصویب طرح جامع، پرونده هایی که برابر تشخیص شهرداری امکان افزایش سطح تراکم را دارند به کمیسیون ماده 5 ارجاع شود و کمیته کار موظف به بررسی و ارجاع به کمیسیون ماده 5 جهت بررسی و اظهار نظر است.

خواندن 41 دفعه