چگونه می توان مطلع شد که کارت در چه مرحله ای از روند اداری قرار گرفته است؟

با مراجعه به آدرس پیشخوان اینترنتی سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند و وارد کردن شماره کارت بازرگانی/ عضویت و کلیک بر روی دکمه ی استعلام از سامانه ، نموداری مبنی بر جریان کار نمایش داده می شود. (کادر سبز رنگ یعنی کار در این مرحله با موفقیت انجام شده و کادر قرمز رنگ یعنی کار در این مرحله در حال پیگیری است)