سال رونق تولید
Logo

آموزش های کسب و کار

پادکست (13)

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 05:03

قسمت سیزدهم: چگونه از دنیای مجازی پول واقعی به دست آوریم؟

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 05:02

قسمت دوازدهم: شش عادت مسموم که فرهنگ محیط کارتان را نابود میکند

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 04:59

قسمت یازدهم: رایج ترین جدال های ذهنی کارآفرینان

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 04:57

قسمت دهم: مدیریت میمونی راهنمایی برا کارآفرینی

صفحه1 از4