اتاق کرمانشاه

اتاق کرمانشاه

moka94به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کارگاه آموزشی مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی با حضور بیش از 40 نفر در محل سالن جلسات این اتاق برگزار شد.

sarmayeh94به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه و عضو هیات رئیسه اتاق ایران، مشاوره دادن را مسئولیت اصلی این کمیسیون دانست و افزود: بخش خصوصی، بخش دولتی و اساتید دانشگاه سه ضلع کمیسیون سرمایه گذاری هستند و امیدواریم برآیند حضور آنها در کمیسیون، ارائه مطالب پخته و مفید برای افزایش سرمایه گذاری در استان باشد.

در اجرای موافقت اصولی شماره 4325 / 43 / ص مورخ 12 / 05/ 1394 هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تأسیس و ثبت "انجمن شرکت های زنجیره ای گوشت مرغ " در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین انجمن در ساعت 14 روز شنبه مورخ 14 / 06/ 1394 در محل سالن جلسات طبقه ششم ساختمان اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود .

لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های زنجیره ای گوشت مرغ دعوت می نماید از روز شنبه مورخ07 / 06 / 1394 الی پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 11 / 06 / 1394 جهت ثبت نام عضویت در انجمن مزبور به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه پنجم مراجعه نمایند .

شایان ذکر است که مهلت یاد شده قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :

1 – بررسی و تصویب اساسنامه

2 – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان

3 – تعیین ورودیه و حق عضویت

4 – تعیین روزنامه کثیرالانتشار

5 – سایر موارد

شرایط عضویت:

الف – تابعیت ایرانی

ب – متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

پ – داشتن کارت معتبر بازرگانی یا عضویت در اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور

ت- دارندگان پروانه بهره برداری شرکت های تولید زنجیره ای گوشت مرغ و یا دارای ساختار فیزیکی مربوطه به تایید دفتر طیور

ج-اصل فیش واریزی به مبلغ 000 / 000 / 10 ریال معادل (یک میلیون تومان) به شماره حساب ( 0105994095000 ) سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی ایران

تبصره: نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیر عامل، یا یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت متبوع باشند با در دست داشتن معرفی نامه با مهر و سربرگ شرکت

معاونت تشکلهای اتاق ایران

در اجرای موافقت اصولی شماره 4315 / 43 / ص مورخ 12 / 05 / 1394 هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تأسیس و ثبت "انجمن واردکنندگان موبایل و تجهیزات جانبی " در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین انجمن در ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 16 / 06 / 1394 در محل سالن جلسات طبقه ششم ساختمان اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود .

لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های واردکننده موبایل و تجهیزات جانبی دعوت می نماید از روز دوشنبه مورخ02 / 06 / 1394 الی پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 09 / 06 / 1394 جهت ثبت نام عضویت در انجمن مزبور به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه پنجم مراجعه نمایند .

شایان ذکر است که مهلت یاد شده قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :

1 – بررسی و تصویب اساسنامه

2 – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان

3 – تعیین ورودیه و حق عضویت

4 – تعیین روزنامه کثیرالانتشار

5 – سایر موارد

شرایط عضویت:

الف – تابعیت ایرانی

ب – متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

پ – داشتن کارت معتبر بازرگانی در اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور

ت- دارای گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت

ج- اسناد مثبته گمرکی مبنی بر واردات مستمر موبایل و تجهیزات جانبی

چ-اصل فیش واریزی به مبلغ 000/000/ 30 ریال معادل (سه میلیون تومان) به شماره حساب ( 0105994095000 ) سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی ایران

تبصره: نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیران، یا یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت متبوع باشند با در دست داشتن معرفی نامه با مهر و سربرگ شرگت.

 

معاونت تشکلهای اتاق ایران

به اطلاع می رساند مقرر است یک هیئت عالیرتبه اقتصادی از منطقه آزاد اقتصادی دوقم کشور سلطنتی عمان به ایران سفر نماید.

به همین منظور قرار است جلساتی از ساعت 9 الی 12:30 روز سه شنبه 7مهر در اتاق ایران برگزار گردد.

علاقه مندان جهت حضور در این جلسه تا پایان وقت اداری 18 شهریور با تلفن 02126200065 و 02126200070 ( اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان) تماس حاصل نمایند.

صفحه1 از737