اتاق کرمانشاه

اتاق کرمانشاه

35n9wwoitamdidبه دلیل استقبال و درخواست متقاضیان مهلت شرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه در سال 1395 تا روز پنج شنبه مورخ 10 . 4 . 1395  تمدید گردید. از کلیه صادر کنندگان محترم در سطح کشور دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در این رقابت ملی به ترتیب شرح فایل پیوست اقدام فرمائید:

تمدید فراخوان بیستمین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه

 

 

دوشنبه, 31 خرداد 1395 ساعت 12:48

آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

در یکصد و بیت و نهمین نشست شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع احصاء فعالیت های سخت و زیان آور (گروه ب) موضوع بند (ب) ماده 1 آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس در یکصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی حفاظت فنی که در تاریخ 17 اسفند ماه 1394، برگزار شده بود، موضوع «احصاء فعالیت های سخت و زیان آور گروه (ب) موضوع بند (ب) ماده 1 آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور از 1066 عنوان شغلی به 13 فعالیت کاری» به عنوان چارچوبی شفاف و غیرقابل تفسیر به منظور وحدت رویه و پرهیز جدی از هرگونه اعمال سلیقه مورد بررسی قرار گرفت.

 

تصمیمات متخذه به شرح زیر است:

الف- فعالیت های ذیل بند (د) ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، اگرچه صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته وای حذف نگردیده است.

ب- در تطبیق و تشخیص مشاغل گروه (ب) توسط توسط کمیته های استانی ماهیت شغل و عدم امکان رفع صفت سخت و زیان آوری مطابق بند مذکور ملاک عمل می باشد و خارج از موارد ذیل پس از رعایت ماده 2 آئین نامه اجرایی و تبصره آن و با تأیید کمیته های استانی برابر مقررات می تواند جزو گروه (الف) محسوب گردد.

ج – مشاغل مدیریتی؛ سرپرستی؛ پشتیبانی؛ خدماتی؛ اداری؛ کارشناسی؛ نظارتی و نظایر آن ها که استمرار فعالیت فرد در خارج از محل فعالیت و به شرح شغل مشمولین گروه (ب) مشاغل سخت و زیان آور می باشد، از شمول گروه مذکور خارج است.

د- به جز کارهای در معرض پرتوهای یونساز و مواد رادیواکتیو به تشخیص سازمان انرژی اتمی که مشمول قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مورخ بیستم فروردین ماه 1368 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوطه قرار می گیرند، فعالیت های گروه (ب) به شرح ذیل می باشند:

1. کار در معادن، اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی که ایجاب می نماید کارگر در تونل ها و راهروهای سرپوشیده به استخراج بپردازد.

1-1. کار استخراج شامل جدا کردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار، حمل مواد عملیات مربوط به انفجار، اداره تأسیسات آب و برق در داخ معدن و به طور کلی هرگونه مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونل ها، راهروها یا میله های معدن انجام وظیفه نماید، می باشد.

2. کار در حفر قنوات، چاه ها، فاضلاب ها، تونل های زیرزمینی و مخازن سربسته.

3. تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره های مشغول به کار و کار مستمر در مجاورت کوره های ذوب به نحوی که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا یخارات زیان آور متصاعد از کوره باشد.

4. کارگری که مستقیماً و مستمراً در امر تولید در کارگاه های دباغی، سالامبورسازی و روده پاک کنی اشتغال دارد و کار مستمر در گندابروها – جمع آوری، حمل و دفن و بازیافت زباله به صورت غیرمکانیزه.

5. کارگری که مستمراً به امر جمع آوری و انتقال و انبار کردن کود (نظافت مستمر طویله، اصطبل، سالن های پرورش طیور) در واحدهای دامداری و طیور اشتغال دارد.

6. کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از پنج متر از سطح مبنا بر روی دکل ها، اتاقک های متحرک، دربست ها و اسکلت ها.

7. کار مداوم بر روی خطوط و پست های انتقال برق با فشار شصت و سه کیلوولت و بالاتر.

8. مشاغل شن پاشی، پخت آسفال دستی، قیرپاشی و مالچ پاشی.

9. کار در محل های با فشار محیط غیرمعمول از قبیل غواصی.

10. کار مستمر در محیط هایی با فشار صوتی بسیار بالا که امکان کنترل یا حذف آن در محیط یا حفاظت از دستگاه شنوایی با وسایل حفاظت فردی امکان پذیر نمی باشد.

11. کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و مزارع و ضدعفونی اماکن و طویله ها و آشیانه های مزغداری در زمان سمپاشی.

12. کارگری که مستقیماً در امر تولید و ترکیب سموم و حشره کش ها در زمان انجام کار اشتغال دارد.

13. کار با وسایل دارای ارتعاش که با وجود رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی در حد غیرمعمول باشد و برای سلامتی کارگر زیان آور باشد.

هـ - با توجه به ظرفیت مذکور در آئین نامه در صورت ضرورت و پیشنهاد کمیته های استانی هر شش ماه یکبار فعالیت های مصوب فوق قابل طرح در شورای عالی حفاظت فنی خواهد بود.

اطلاعیه اتحادیه خشکبار ایران در خصوص کودهای غیرمجاز اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا ، قاچاق آن از ترکیه به ایران و همچنین خسارات و صدمه ای که به صادرات محصولات کشاورزی کشور از این طریق وارد خواهد کرد

 

ATTACH2121

آیین‌ نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ کارگاه­های مشمول: واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا غیردولتی که در امور تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌ افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان (برند) فعالیت می­ کند.

ب ـ دلایل ابرازی: ارایه مدارک مستند و مستدل مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش‌سوزی غیرعمدی، زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیت‌ها و تولیدات کارگاه‌های مشمول داشته و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت و یا نیمه فعال شدن آنها شده است.

پ ـ سوابق خوش حسابی: کارفرما ظرف (۱۸) ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را برای حداقل (۱۶) ماه ارسال و پرداخت نموده باشد.

ت ـ قانون: قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن.

ماده۲ـ در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات­های مستقیم، تمام یا قسمتی از جریمه­ های مقرر در قانون تأمین اجتماعی به درخواست کارفرما و در چارچوب این آیین ­نامه قابل بخشودگی است.

ماده۳ـ کارفرمایان کارگاه­های مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی می‌باشند در صورتی که برابر ماده (۴) این آیین‌نامه با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، می­توانند از بخشودگی موضوع ماده (۲) اصلاحی قانون برخوردار شوند.

ماده۴ـ کارفرمایان کارگاه­های مشمول، در صورتی که دوره موضوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین ­نامه باشد، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین ­نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آیین ­نامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاه­های مشمول که بعد از لازم‌الاجراشدن این آیین ­نامه به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده­اند، حداکثر مهلت ارایه مدارک مربوط به سازمان یادشده سه ماه از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.

ماده۵ ـ پذیرش دلایل ابرازی مورد تأیید مراجع ذی‌ربط و نحوه احراز سوابق خوش حسابی کارگاه­های مشمول، صرفاً به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس ضوابط مصوب هیأت مدیره سازمان مذکور خواهد بود.

ماده۶ ـ در کلیه مواردی که بدهی موضوع این آیین ­نامه تقسیط شده یا می‌شود، در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱) قانون دریافت خواهد شد. جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول است و مجدداً تقسیط نخواهند شد.

ماده۷ـ کارگاه­های ورشکسته، فاقد فعالیت و برچیده شده، از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.

صفحه1 از806