سال رونق تولید
Logo
دوشنبه, 28 شهریور 1390 06:30

كشورها و کالا های تحت پوشش صندوق

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

كليه كشورها به استثناي رژيم صهيونيستي و بخش دولتي ايالات متحده امريكا تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ايران قرار مي گيرند.

صندوق ضمانت صادرات ايران كليه كالاها و خدمات مجاز صادراتي را تحت پوشش قرار ميدهد.

با اخذ بيمه نامه / ضمانتنامه از صندوق ، شما نه تنها ميتوانيد خود را در مقابل خطر عدم دريافت مطالبات از خريدار خارجي ناشي از بروز ريسكهاي سياسي و تجاري تحت پوشش قرار دهيد ، بلكه ميتوانيد منابع مالي مورد نياز براي فعاليتهاي صادراتي خود را نيز فراهم نماييد.

تامين مالي و تضمین بازپرداخت اعتبارات اعطايي به مشتری خارجی

بمنظور فراهم آوردن امكان خريد اعتباري خريداران خارجي از شما، بانكهاي داخلي ممكن است اقدام به برقراري خطوط اعتباري براي  آنها نمايند. بعبارت ديگر، در چارچوب اين طرح، شما مبلغ اعتبار اسنادي مدت داري را كه خريدار خارجي به نفع شما افتتاح نموده را به محض ارائه مدارك حمل به اعتبار دهنده (بانك ايراني)، دريافت نموده و در نتيجه ضمن انتقال ريسك عدم بازپرداخت به اعتبار دهنده ، به خريدار خارجي خود فرصت كافي جهت بازپرداخت اعتبار اعطايي را مي دهيد. گاهي ممكن است براي تضمين بازپرداخت بموقع اعتبار اعطايي به خريدار/بانك خارجي ، اعتبار دهنده داخلي درخواست وثايقي را بنمايد كه تهيه و ارائه آن از توان خريدار خارجي خارج ميباشد. در چنين مواردي “ضمانتنامه اعتبار خريدار”  اين صندوق ميتواند جايگزين مناسبي براي وثايق درخواستي اعتبار دهنده باشد. بعبارت ديگر ، اين ضمانتنامه ريسك عدم بازپرداخت اعتبار توسط مديون (خريدار/ بانك خارجي) در سررسيد مقرر را براي اعتبار دهنده/ بانك ايراني تحت پوشش قرار مي دهد. قبل از صدور اين ضمانتنامه، صندوق اقدام به اعتبار سنجي از خريدار/ بانك خارجي  و اخذ وثيقه مناسب (‌معمولاً ضمانتنامه دولتي ) از آنها مي نمايد.
خواندن 1837 دفعه