سال رونق تولید
Logo
دوشنبه, 28 شهریور 1390 06:31

ريسكهايي تحت پوشش صندوق

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

صندوق با صدور ضمانتنامه هاي مختلف ريسك عدم بازپرداخت اعتبارات صادراتي و يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي صادركنندگان محلي و يا خريداران خارجي را براي موسسات مالي/ بانكها/اعتبار دهندگان داخلي و خارجي تحت پوشش قرار ميدهد. ضمناً ريسكهاي تجاري و سياسي زير نيز تحت پوشش بيمه نامه هاي مختلف اين صندوق قرار مي گيرند:

1- استنكاف خريدار از قبول كالاي صادرشده يا خدمت انجام شده

2- عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمت در سررسيد مقرر

3- عدم توانايي مالي خريدار به دليل ورشكستگي يا اعسار يا توقف

4-  بروز جنگ يا حالت جنگ

5- تيره شدن روابط و يا قطع روابط سياسي با كشور خريدار به نحوي كه در نتيجه آن صادركننده موفق به دريافت مطالبات خود در سررسيد آنها نشود

6-  اعمال سياستهاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان شود

7- اعمال سياستهاي مربوط به محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار

8- سلب مالكيت از خريدار بر اثر ملي شدن يا مصادره اموال به نحوي كه موفق به دريافت مطالبات خود نشود

9-  ساير عوامل خارج از حيطه اختيار صادركننده و خريدار كه به تشخيص هيات مديره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادركننده شود
خواندن 1853 دفعه