حمایت از کالای ایرانی
Logo
فرم ثبت شکایت
 1. نام و نام خانوادگی / سازمان
  Invalid Input
 2. آدرس
  Invalid Input
 3. کد پستی
  Invalid Input
 4. شهر
  Invalid Input
 5. کشور
  Invalid Input
 6. شماره تلفن
  Invalid Input
 7. شماره دورنگار
  Invalid Input
 8. پست الکترونیکی
  Invalid Input
 9. مشخصات شخصی که به نمایندگی از شکایت کننده اقدام میکند (در صورت لزوم)
  Invalid Input
 10. شخصی که باید با وی تماس گرفته شود (در صورت متفاوت بودن با افراد فوق)
  Invalid Input
 11. شماره سری یا مرجع خدمات /سفارش (چنانچه معلوم باشد)
  Invalid Input
 12. شرح مشکل
  Invalid Input
 13. تاریخ وقوع
  Invalid Input
 14. شرح اصلاح درخواستی
  Invalid Input
 15. ضمائم
  Invalid Input
 16. عبارت زیر را وارد نمائید:(*)
  عبارت زیر را وارد نمائید:
  Invalid Input