نظرسنجی

بيشترين علاقه مندي خود را در خصوص برگزاري دوره هاي ذيل عنوان بفرماييد؟

اعتبارات اسنادی L/C - 35.7%
مکالمه بازرگانی به زبان انگلیسی - 21.4%
نقش و کاربرد هوش هیجانی (EQ) - 21.4%
اصطلاحات بازرگانی (اینکو ترمز) - 21.4%

صدور و تمدید کارت بازرگانی

کمیسیون های تخصصی و تشکل ها

فرصت های سرمایه گذاری