سال رونق تولید
Logo
دوشنبه, 06 آذر 1396 13:23

ویدئو اختصاصی از ارسال کمکهای اتاق بازرگانی کرمانشاه به مناطق زلزله زده با نظارت مستقیم رئیس اتاق و برخی از اعضای هیات نمایندگان

رسانه