EN    AR    KU   

درباره اتاق

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان كرمانشاه كه تا حوالي دهه يكهزارو سيصدو بيست(1320خ) خورشيدي بنا به مندرجات صورتجلسه هاي هفتگي اتاق كرمانشاه و مدارك موجود با عنوان اتاق تجارت شناخته مي شده است اولين جلسه رسمي خود را بنا به دعوت حكومت وقت كرمانشاهان و با حضور نماينده اداره كل تجارت كشور در روز يكشنبه 16 آبان 1310خ تشكيل داده است. و اما پيش از آن نيز موجوديت داشته و تاريخ تشكيل آن به سال 1301 معطوف است در حاليكه باز هم معمرين گواهي داده اند اتاق تجارت نه با اين عنوان بلكه با عنوان خاص هيئت تجار كرمانشاه و با حضور و شركت بزرگان كرمانشاهي در صحنه اقتصادي منطقه و كشور فعال بوده و پل ارتباطي خاصي ما بين كشورها ي همسايه ايران به عراق با مركز كشور بوده است. آنچه محرز است اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمانشاه با پيشينه اي 80 ساله جاي پاي خود را در تاريخ اين ديار به يادگار باقي گذاشته است.و اما آنچه قابل تعمق است، اين كه در تاريخ معاصر ايران كه مبدا آن مي تواند سال پايتخت قرار داده شدن تهران به سال 1210 هجري قمري و در زمان آقا محمد خان قاجار تلقي گردد و بعد از يك دوره ركود تجارت نسبتاً طولاني كه در مبادله تجارت كالاي شرق ، شرق دور و كشور ايران با شرق ميانه به جهت عدم وجود امنيت در طرق و شوارع و شهرهاي محل عبور كاروانهاي تجاري و بازرگاني ايجاد گرديده بود . غرب كشور كه به جهت قرب همجواري با گستره ي امپراتوري عظيم عثماني در مواقع بحراني و ضعف دچار آسيب پذيري بيشتري مي گرديد و از حيز انتفاع خارج شده بود در زمان سلطنت فتحعلي شاه قاجار و انتصاب شاهزاده محمدعلي ميرزاي دولتشاه به حكومت كرمانشاهان و ممالك ثلث و سرحددارعراقين به واسطه ي شايستگي و لياقت دولتشاه ، توانست بار ديگر در صحنه هاي تجارت جهاني ، باب مناسبات تجاري و اقتصادي نويني را بازگشايي كرده و كرمانشاه را به مركز مبادله كالا و انبار تجارت عراق و بمبئي و روسيه تبديل كند به نحوي كه وجود خاندانهايي از مردمان عرب مهاجر از بغداد با عنوان خاندان وكيل الدوله و خاندان سادات تجار بغدادي از زمان دولتشاه باب تجارت گسترده اي را افتتاح و بنا به آنچه در كتاب زندگان عرصه عشق آمده است مضاف بر وجود امنيت در منطقه غرب كشور جهت سرمايه گذاري تجار و بازرگانان، آب و هواي معتدل ، سرسبزي و خرمي و نعمت فراوان ، مردم با صفا و ميهمان پذير و غريب نواز و گشاده روي كرمانشاه مزيد بر علل گرديده تا تجار عرب و بغدادي به رغبت تمام كشتي سرمايه و تجارت خود را به ساحل آرام و محيط عدل و انصاف كرمانشاهيان بكشانند ،از اين روي سيد اسماعيل تاجر عرب بغدادي بنا به امتيازاتي كه در كرمانشاه و در عصر و زمان مورد بحث وجود داشته است به اتفاق چهار تن از پسران خود به كرمانشاه ورود كرده بساط بازرگاني گسترده اي را در ديار بيستون گسترانيد، تا جايي كه به زودي دايره تجارت اين خاندان از بغداد كه در آن زمان از مراكز مهم تجارتي اروپا و مشرق بود تا همدان كه انبار مهم كالاهاي روسيه محسوب مي گرديد گسترده شد و تمام افراد و كسان آن خاندان به امر تجارت اشتغال ورزيده و به تدريج صاحب املاك و اموال فراوان و ثروت به سزا شدند ، بزرگان اين خاندان هريك در رشته ي تجارت سرشناس و با تجارتخانه هاي عمده داخل و خارج ارتباط داشته و داراي اعتبارات كلان بوده اند و همچنين پيوندهاي سببي خاندانهاي مهاجر چون وكيل الدوله هاي عرب بغدادي با خاندانهاي علم و تقوي ، آل آقا و وجود بارز مرحوم حاج محمد حسن كمپاني وكيل الدوله دوم، حلقه ارتباطي تنگاتنگ گسترده اي را در تجارت غرب موجب شد و از اين روي حاج سيد مهدي عرب و پدرش آقا سيد هادي و آقا سيد محمد علي در سراي گمرك كرمانشاه تجارت عمده كالاي بمبئي و بغداد را راه اندازي كرده و دامنه ي نفوذ بازرگاني برادران تا همدان نيز كشيده شد

 هم اکنون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه، فراگيرترين تشكل اقتصادي استان است که با هدف کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و‌بازرگانی فعالیت می نماید. اتاق، مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که به عنوان مشاور سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه انجام وظیفه می‌کند که البته پس از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار که پیش نویس آن توسط اتاق ایران تهیه و به مجلس ارایه شد، جایگاه خود را از حالت مشورتی با تفویض برخی اختیارات از دولت به بخش خصوصی، به سیاستگذاری در بخش اقتصادی کشور توسعه داد.عنوان پارلمان بخش خصوصی و تشکلِ تشکل‌ها نیز از دیگر القابی است که به اتاق نسبت داده میشود.
ساختار اصلی وکلی اتاق متشکل از هیات نمایندگان، هیات رییسه و رییس است که هر 4 سال همزمان با سراسر کشور از طریق برگزاری انتخابات معرفی می‌شود و همه اعضای اتاق که دارای کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر هستند می توانند در این انتخابات شرکت کنند. اتاق کرمانشاه هم اکنون نزدیک به 1000 عضو دارد.

 اتاق بازرگانی کرمانشاه  خط مشی کیفیت

شماره سند : MA-DO-01A

تاریخ و وضعیت بازنگری : دوم – 1/5/91 

مدیریت و پرسنل اتاق بازرگانی کرمانشاه به عنوان ارائه دهنده خدمات کارت بازرگانی، برآنیم با اعتقاد به برقراری نظام کیفیت و رعایت الزامات سری استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001:2008) و رضایتمندی مشتری (ISO10002:2004) در جهت استقرار و حفظ نظام مدیریت نوین، خط مشی ذیل را بر پایه ارتقاء سطح رضایتمندی مشتری و ارائه خدمات منطبق، سرلوحه کار خود قرار دهیم :
1- افزایش رضایت مشتری
2- بهبود مستمر سازمان
3- تحویل به موقع خدمات و کاهش زمان¬های تاخیر
4- ارتقاء سطح علمی پرسنل از طریق آموزش
5- پاسخگویی منطقی به شکایات و نظرات رسیده احتمالی

از کلیه پرسنل انتظار می رود تا با درک کامل این خط مشی آن را در تمامی فعالیتهای خویش بکار برده و در دستیابی به آن ما را یاری نمایند.

رياست اتاق - کیوان کاشفی

 

در زیر اسلایدهایی مبنی بر معرفی اتاق بازرگانی کرمانشاه ارائه شده است:

photo 2020 08 22 11 02 10 photo 2020 08 23 10 40 30
photo 2020 08 24 10 16 32 photo 2020 08 25 10 10 17
photo 2020 08 26 08 57 00 photo 2020 08 27 08 41 04
photo 2020 08 31 08 36 21 photo 2020 09 01 10 10 09
photo 2020 09 02 07 51 50 photo 2020 09 03 07 58 36
photo 2020 09 05 11 00 51 photo 2020 09 06 09 26 48
photo 2020 09 07 09 18 29 photo 2020 09 12 12 43 02
photo 2020 09 13 12 12 24 photo 2020 09 14 11 28 33
photo 2020 09 15 12 25 28 photo 2020 09 16 12 22 40
photo 2020 09 17 11 29 05 photo 2020 09 19 13 46 35
photo 2020 09 20 13 33 14 photo 2020 09 22 09 16 45
photo 2020 09 26 10 45 15 photo 2020 09 28 13 29 10
photo 2020 09 29 10 31 25 photo 2020 09 30 13 33 51
photo 2020 10 01 12 20 59 photo 2020 10 04 12 21 41
photo 2020 10 10 09 59 09 photo 2020 10 13 11 35 43
photo 2020 10 26 11 48 02 photo 2020 10 31 11 21 54
photo 2020 11 01 14 26 53 photo 2020 11 07 18 23 49
 Untitled 35 Untitled 36
Untitled 37 Untitled 38
Untitled 39 Untitled 40
Untitled 41 Untitled 42
Untitled 43 Untitled 44
Untitled 45 Untitled 46
Untitled 47 Untitled 48
Untitled 49 Untitled 50
Untitled 51 Untitled 52
خواندن 32005 دفعه