EN    AR    KU   

تماس با ما

جهت برقراری ارتباط با اتاق کرمانشاه می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید:

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - شماره ۵۳۵ کدپستی : ۶۷۱۵۶۶۴۵۵۱

تلفن: ۳۸۲۲۸۱۵۱ (۰۸۳) - ۳۸۲۲۸۱۴۱ (۰۸۳) - ۳۸۲۲۸۱۳۱ (۰۸۳)

حوزه ریاست : ۳۸۲۳۶۵۱۳ (۰۸۳)

دبیرکل : ۳۸۲۱۰۰۱۱ (۰۸۳)

صدور کارت : ۳۸۲۳۹۶۲۹ (۰۸۳)

روابط عمومی : ۳۸۲۵۴۵۴۶ (۰۸۳)

امور بین الملل : ۳۸۲۳۹۸۲۹ (۰۸۳)

مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی و آموزش : ۳۸۲۱۰۰۲۲ (۰۸۳)

دبیرخانه : ۳۸۲۳۹۰۴۳ (۰۸۳)

فکس : ۳۸۲۲۸۱۶۱ (۰۸۳)

فرم ارتباط با ما

فیلد ضروری
فیلد ضروری
فیلد ضروری
فیلد ضروری
عبارت زیر را وارد نمائید:
تغییر عبارت فیلد ضروری