EN    AR    KU   

پژوهش های اتاق

دوشنبه, 23 آبان 1401 10:13

نقد برنامه هفتم

نقد و ارزیابی اجمالی نظام نامه
برنامه هفتم توسعه
آبان 1401

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران

برای مشاهده این پژوهش کلیک نمایید.

 

یکشنبه, 08 آبان 1401 08:25

پویش تحریم

تاثیر پویش سیاست داخلی آمریکا بر تحریم ها علیه ایران

آبان 1401

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران

مدیریت اقتصاد کلان و آینده پژوهی

برای مشاهده این پژوهش کلیک نمایید.

 

یکشنبه, 01 آبان 1401 14:10

شاخص مدیران

طرح شاخص مدیران خرید

شهریور 1401

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران
مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44

 

برای مشاهده این پایش کلیک نمایید.

 

سه شنبه, 29 شهریور 1401 09:39

جنگ در اوکراین

تأثیر جهانی جنگ در اوکراین: میلیاردها نفر با بزرگترین بحران هزینه های زندگی در یک نسل روبرو هستند گروه پاسخگویی سازمان ملل متحد به بحران های جهانی غذا، انرژی و مالی

برای مشاهده کلیک نمایید

سه شنبه, 29 شهریور 1401 09:34

دام درآمد متوسط

گریز از دام درآمد متوسط: تحلیلی بین کشوری بر مبنای الگوهای ارتقا صنعتی

برای مشاهده کلیک نمایید

یکشنبه, 30 مرداد 1401 13:59

سیاست تجاری

گزارش سند سیاست تجاری پاکستان  

برای مشاهده کلیک نمایید 

سه شنبه, 11 مرداد 1401 08:49

ریسک‌های جهانی

تحلیلی بر شرایط اقتصاد ایران با نگاه به نتایج گزارش ریسکهای جهانی )2022)

 

برای مشاهده کلیک نمایید 

چهارشنبه, 29 تیر 1401 10:09

تحولات تجارت جهانی

در سی‌وششمین گزارش پایش تحولات تجارت جهانی بررسی شد

توسعه روابط اقتصادی امارات با جهان با انعقاد قراردادهای تجارت آزاد

امارات موافقت‌نامه مشارکت جامع اقتصادی با اندونزی امضا کرد؛ آنها قبلا با هند و اسرائیل قراردادهای مشابهی امضا کرده‌اند. این موافقت‌نامه‌ در سال ۲۰۳۰ به افزایش ۲,۶ درصدی تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.

 

برای مشاهده کلیک نمایید

صفحه2 از4