EN    AR    KU   
سه شنبه, 22 شهریور 1401 12:31

برگزاری وبینار آموزشی"مبادلات ارزی و چالشها و محدودیتهای آن در حال حاضر" در اتاق کرمانشاه

وبینار آموزشی با موضوع مبادلات ارزی و چالشها و محدودیتهای آن در حال حاضر در اتاق کرمانشاه برگزار شد.

تدریس این وبینار را آقای «اسماعیل محققی  »  بر عهده داشت.

در این سمینار مباحثی تحت عناوین ساختار بازار ارز، منابع تامین ارز و طبقه بندی مصارف ارز در ایران، فرآیند دریافت ارز حاصل از صادرات، فرآیند پرداخت ارز جهت واردات، چالشهای موجود در کنترل نرخ ارز

مباحث روز در حوزه ارز و... مطرح گردید.

در پایان این دوره آموزشی، به شرکت کنندگان گواهی‌نامه اعطا شد.

از ابتدای سال تا کنون و بر اساس تقویم آموزشی اتاق کرمانشاه، وبینارهای آموزشی متعددی با عناوین مختلف و با اهداف ارتقا آگهی فعالان اقتصادی برگزار شده است.

خواندن 102 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 22 شهریور 1401 12:42