EN    AR    KU   
پنج شنبه, 28 مهر 1401 12:40

دبیرکل اتاق کرمانشاه: لزوم وحدت مدیریت و فرماندهی واحد در مرزهای تجاری

روز ملی صادرات فرصتی برای بیان مشکلات و چالش‌های پیش روی این عرصه است.
فقدان وحدت مدیریت و فرماندهی در مرزها یکی از مهمترین این مشکلات است.
در حال حاضر در هریک از مرزهای تجاری کشور قریب ۱۴ الی ۱۷ دستگاه دولتی و خصوصی اعم از کشوری و لشکری و همچنین شرکت های خصوصی اشتغال دارند.
هریک از این دستگاه‌ها تحت پوشش و نظارت یکی از وزارتخانه‌های دولتی هستند و قوانین و مقررات خاص خود را پیگیری و اجرا می‌نمایند.
با توجه به استقلال و تفکیک وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و ساختار سازمانی موجود در کشور ، در هریک از واحدهای دولتی مستقر در مرزها، در بسیاری موارد اجرای این وظایف گوناگون و متعدد موجب تاثیر نامناسب بر انجام وظایف سازمان‌های دیگر تداخل و رکورد در فعالیت‌های کلی مرز می‌گردد.
در این شرایط لازم است مدیریت واحدی مداخله کرده و شرایط را برای ادامه روند امور مهیا سازد.
ساختار فعلی در مرزهای تجاری امکان فرماندهی و مدیریت واحد را میسر نمی‌سازد و از این حیث ما در بسیاری از موارد با اشکالات، رکود و توقف در این نقاط مواجه می‌باشیم.
چنانچه این امکان فراهم شود و با تغییر در ساختارهای اداری مرزها بتوانیم ماند بسیاری از مرزهای تجاری جهان با ایجاد ساز و کار مناسب، وحدت مدیریت و فرماندهی در مرزهای تجاری کشورمان ایجاد و عملیاتی نماییم، در توسعه صادرات کشور بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
بدون تردید در اینصورت، گام‌های بلندی در توسعه مبادلات تجاری کشور برداشته خواهد شد.

 

خواندن 103 دفعه