EN    AR    KU   

پادکست (13)

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 09:26

قسمت نهم: بزرگترین دروغ هایی که در مورد کارآفرینان می شنوید

رسانه

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 09:25

قسمت هشتم: رموز مشتری مداری در بازارهای صنعتی

رسانه

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 09:23

قسمت هفتم: رازهای مدیرانی که رشد شرکت هایش متوقف نمیشود

رسانه

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 09:06

قسمت ششم: سه درس مهم که مدیران خیلی دیر در زندگی فرا میگیرند

رسانه

صفحه2 از4