EN    AR    KU   

پادکست (13)

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 09:01

قسمت پنجم: شش درس اساسی از والت دیزنی برای کارآفرینان

رسانه

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 09:00

قسمت چهارم: برای بهتر شدن زندگی و کسب و کارتان "نه" بگویید

رسانه

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 08:59

قسمت سوم: به جای سخت کار کردن، هوشمندانه کار کنید

رسانه

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 08:58

قسمت دوم: شش روش قدردانی مدیران بزرگ از کارمندان

رسانه

صفحه3 از4