EN   AR
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod

معرفی کمیسیون سرمایه گذاری

کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی کرمانشاه با هدف پایش محیط کسب و کار و شناسایی مشکلات موجود بر سر راه تامین مالی بنگاه های اقتصادی و ارائه راهکارایجاد شده است. در این کمیسیون افراد خبره و صاحب نظر نسبت به برگزاری نشست هایی با موضوعات مربوط به پول و سرمایه برگزار و مشکلات موجود بر سر راه سرمایه گذاری در استان بررسی میگردد.
تولید گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی کمیسیون، برگزاری نشست های کارشناسی به جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی، مذاکره با مسئولان به جهت رفع موانع تولید، پیگیری ورصد و اصلاح قوانین مربوط به حوزه فعالیت کمیسیون و ... از جمله وظایف این کمیسیون میباشد.
هم اکنون این کمیسیون دارای یک رئیس و یک دبیر و 6 نفر عضو می باشد.