EN   AR
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod

معرفی کمیسیون تجارت و حمل و نقل

با توجه به مرزی بودن استان کرمانشاه و 371 کیلومتر مرز مشترک با کشور هدف صادراتی (عراق) و ضرورت توجه به صادرات و واردات و امور حمل و نقل، این کمیسیون تشکیل گردیده است. در کمیسیون تجارت و حمل و نقل که متشکل از فعالان این حوزه و دانشگاهیان خبره می باشد، مشکلات صادرات و واردات و حمل و نقل رصد شده و اعضای کمیسیون پیشنهادات لازم را جهت ارائه به مراجع بالاتر عنوان میکنند. پیگیری مطالبات صادرکنندگان و واردکنندگان، رفع موانع و چالشهای موجود فعالان اقتصادی در حوزه حمل و نقل و ... از دیگر وظایف این کمیسیون میباشد.
هم اکنون این کمیسیون دارای یک رئیس و یک دبیر و 23 نفر عضو می باشد.