EN   AR
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod

معرفی کمیسیون صنعت

کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی کرمانشاه، مجموعه ای از فعالان اقتصادی و دانشگاهی حوزه صنعت استان کرمانشاه است که به منظور ایجاد تعامل وسیع و شناسایی مسائل و مشکلات این حوزه گرد هم آمده اند تا با تجمیع نظرات و آرا فعالان این حوزه در راستای بهبود و رونق صنعت استان قدم بر دارند.
شناسایی و ارائه راه حل در خصوص فضای کسب و کار در حوزه صنعت، شناسایی فرصتها و تهدیدهای حوزه صنعت و تولید، رایزنی با سازمانهای متناظر حکومتی برای حل مسائل و مشکلات حوزه صنعت و ... از جمله وظایف این کمیسیون میباشد.
هم اکنون این کمیسیون دارای یک رئیس و یک دبیر و 25 نفر عضو می باشد.