EN    AR    KU   
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
سه شنبه, 29 شهریور 1390 11:21

معرفی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه

استان کرمانشاه با توجه به شرایط و اقلیم مناسب دارای برترین نژاد دام کشورو منطقه می باشد و براساس تحقیقات انجام شده و مطالعات اقليمي يكي از مستعدترين استانها در دامپروري مي باشد و دام کرمانشاه به عنوان یک برند در اکثر کشورها شناخته شده می باشد. این اتحادیه با نظر تولید بیشتر دام و ارتقاء سطح دامپروری در استان و همچنین با نگاه صادراتی وبا هدف ارزآوری از طریق صادرات غیر نفتی به این محصول پرارزش تشکیل گردیده است.
اهداف اتحادیه
هدف های «اتحادیه» عبارتند از:
1- تلاش برای ساماندهی صادرات و بهبود کیفیت خدمات دهی اعضا.
2- بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت، بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضا با بهره گیری از آخرین رهیافت های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صادرات.
3- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با صادرات کالاها و خدمات در جهت حفظ منابع ملی و اعضا با هماهنگی اتاق ایران.
4- ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت های اعضا.
5- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف اتحادیه، فعالیت های صادراتی اعضا و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی.
6- فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در اتحادیه.
7- ارتقاء اعتبار و حیثیت اعضا اتحادیه از طریق سازمان دهی و ایجاد روابط مناسب بین واحد های عضو.
8- انجام هر گونه فعالیت های علمی، تحقیقاتی در داخل و خارج کشور در چار چوب قوانین موضعه برای نیل به اهداف اتحادیه.
9- تلاش برای توسعه صادرات کالاها و یا خدمات موضوع فعالیت اتحادیه.
10- کمک به تحقق هدف های کمی و کیفی تعیین شده برای صادرات کالاها و یا خدمات موضوع فعالیت اتحادیه.
11- حمایت از منافع مشترک اعضا.
12- ارائه خدمات حقوقی و مشورتی اعضا.
13- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که زمینه و افزایش صدور کالا یا خدمات را فراهم می کند.
14- جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا در بازار های هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران.
15- تلاش برای افزایش دسترسی به بازار های جهانی کالاها یا خدمات صادراتی کشور و ایجاد فرصت ها مناسب برای کلیه اعضا جهت ورود به این بازارها.
16- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز صادرات کالاها و خدمات موضوع فعالیت اتحادیه و کنترل از طریق تأسیس شرکت بازرسی.
17- پوشش در جهت رفع اختلافات فی مابین اعضا و عندالزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران.
18- معرفی اعضا ه وزارت خانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز.
19- اجرای آن دسته از وظایف اجرایی مرتبط به صادرات وزارت خانه ها و سازمان های اقتصادی که به اتحادیه تفویض می شود.
20- تهیه گزارشات هر 6 ماه یکبار از عملکرد اتحادیه و ارزیابی آن و طرح مسایل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حل های اجرایی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مذبور به اتاق ایران.
21- ارائه پیشنهاد های اجرایی جهت رفع مشکلات صادرات گروه کالایی و یا خدماتی موضوع فعالیت اتحادیه مربوط به نهادها و سازمان ها و وزارت خانه های ذیربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت اطلاع.
22- برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی صنعتی و تجاری مورد نیاز اعضا و برگزاری همایش های تخصصی و میز گردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و تألیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت اتحادیه.
23- برگزاری و یا حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با وظایف اتحادیه.
24- کوشش برای جذب سرمایه فناوری مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقای زمینه های موضوع فعالیت اتحادیه.
25- الزام اعضا به اجرای صحیح مقررات تجاری کشور و اساسنامه و مقررات ضوابط اتحادیه و همکاری مستمر با کمیته انضباطی اتاق ایران.
عضویت در اتحادیه و شرایط آن
کلیه تولید کنندگان و صادرکنندگان دام زنده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به عضویت اتحادیه در آیند.
تبصره 1- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند به عضویت اتحادیه در آیند.
تبصره 2- اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور می توانند با رعایت مقررات مربوط به عضویت اتحادیه درآیند.
انواع عضویت
انواع عضویت عبارتست از:
الف- اصلی: شامل افراد حقیقی و حقوقی است که مستقیماً مشغول فعالیت در امور مربوط به اتحادیه می باشند.
ب- وابسته: شامل افراد حقیقی و حقوقی است که به صورت غیر مستقیم در خدمت فعالیت های اصلی اتحادیه می باشند.
ج- موقت: شامل آن دسته از افراد حقیقی دانشگاهی یا بدون معرف که بنابر انگیزه و علاقه شخصی درخواست عضویت دارند.
تبصره: حضور اعضا موقت در جلسات اتحادیه بدون حق رأی خواهد بود.
عضویت اشخاص حقوقی
عضویت اشخاص حقوقی منوط به تابعیت ایرانی با مراعات ماده 21 قانون تجارت با دارا بودن کارت بازرگانی معتبر در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می باشد.
شرایط پذیرش عضویت اشخاص حقیقی
الف: تابعبت ایرانی.
ب: متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
ج: داشتن کارت بازرگانی معتبر در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
د: دارا بودن سابقه فعالیت صادراتی در زمینه موضوع اتحادیه با تأیید 2 نفر از اعضا اتحادیه.
کلیه اعضا اتحادیه موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیأت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف اتحادیه می باشند.