EN    AR    KU   
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
nokhod
سه شنبه, 15 مهر 1399 11:21

معرفی روغن حیوانی کرمانشاه

روغن حیوانی کرمانشاه یک پتانسیل و برند در این استان میباشد که نه تنها در ایران بلکه شهرت جهانی دارد و چون طی سالیان گذشته آنطور که باید به این ظرفیت پرداخته نشده، انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان روغن کرمانشاهی تشکیل گردید. این انجمن با موضوع تولید و صادرات و به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو فعالیت مینماید.